Om avtalen

Hensikten med avtalen, som ble undertegnet i 2017, er å styrke det vitenskapelige samarbeidet og legge til rette for forskning og kunnskapsutvikling i Arktis. Avtalen skal legge til rette for at forskere fra de åtte arktiske statene gis adgang til land-, kyst-, luft- og havområder innenfor det geografiske området som er omfattet av avtalen.

Avtalen skal bidra til å fremme vitenskapelig samarbeid i Arktis mellom Canada, Danmark (inkludert Grønland og Færøyene), Finland, Island, Norge, Russland, Sverge, og USA (heretter kalt “parter”). Forskningsavtalen er ikke til hinder for samarbeid med andre ikke-avtaleparter (se Annex 17).

Avtalen skal legge til rette for

  1. Inn- og utreise av personer, utstyr og materiell
  2. Tilgang til forskningsinfrastruktur og fasiliteter
  3. Tilgang til forskningslokaliteter
  4. Tilgang til data
  5. Utdanning, karriereutvikling og opplæringsmuligheter
  6. Bruk av urbefolkningens kunnskap
Avtalen

Det geografiske området omfattet av avtalen

Avtalen gjelder for det geografiske området beskrevet i Annex 1 til avtalen, og som vist på kartet. I Norge er havområdene nord for 62 grader nordlig bredde og landområder nord for polarsirkelen (66,6 grader nordlig bredde) omfattet.

Se kartet

Kontaktinformasjon

Andre aktuelle nettsider

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 05.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.