Finansiering

Norges Forskningsråd bevilger midler til forskning og innovasjon for å styrke kunnskapen om de polare områdene.

Forskningen skal dekke viktige kunnskapsbehov om påvirkninger og endringer i klima, miljø og samfunn, stimulerer til bærekraftig forvaltning og næringsutvikling, samt styrke Svalbard som norsk plattform for internasjonalt forskningssamarbeid. Tyngden i polarforskningen ligger i temaområdene klima, miljø, marinbiologi, energi, globale utfordringer og politikkutforming og -gjennomføring.

Forskningsrådet har flere finansieringsmekanismer med ulike tidsfrister, noen med faste tidsfrister og andre med løpende frister.
Søkerne konkurrerer med hverandre om finansiering. Godkjente, norske forskningsinstitusjoner kan søke om midler i fm utlysninger. Utenlandske forskningsorganisasjoner kan være partnere i prosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 18.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.