Oppfølging av avtalen

Norske forskere som møter utfordringer med forskningsaktivitet som beskrevet i avtalen i en av de syv andre arktiske statene (Canada, Danmark (Grønland, Færøyene), Finland, Island, Russland, Sverige og USA), kan kontakte Norges Forskningsråd som følger opp avtalen på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Forskere fra de andre arktiske statene som møter utfordringer med forskningsaktivitet i Norge, bør kontakte sine respektive lands myndigheter, se annex 2 til avtalen.